ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

TIN TỨC

Khu đô thị Bắc sông cấm Hải phòng-thủy nguyên Hải phòng

, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm có quy mô diện tích khoảng 324 ha với dân số 17.500 người. Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm chủ yếu về phía bờ Bắc sông

Khu đô thị Bắc sông cấm Hải phòng-thủy nguyên Hải phòng

, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm có quy mô diện tích khoảng 324 ha với dân số 17.500 người. Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm chủ yếu về phía bờ Bắc sông

Khu đô thị Bắc sông cấm Hải phòng-thủy nguyên Hải phòng

, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm có quy mô diện tích khoảng 324 ha với dân số 17.500 người. Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm chủ yếu về phía bờ Bắc sông


0967 00 6666